Wednesday, 31 October 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(Konstruktivisme)


Contoh RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(Konstruktivisme)
Tarikh    : 28 Mac 2012 (Rabu)                                                                                     Masa                     : 8.15-8.45 Pagi
Kelas     : 2 Amanah                                                                                                       Bil.Pelajar            : 20 Orang
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Tajuk                     : Pengalaman Muzikal
                               Standard Kandungan                       : 1.1 Menyannyi  pelbagai repertoir  secara solo atau  
                                                                                                   Berkumpulan
      Standard Pembelajaran            : a) Menyanyi mengikut tempo cepat dan  lambat
b) Memainkan perkusi badan mengikut detik  lagu
Kemahiran          :1.1.5 Menyanyi mengikut tempo
                               1.2.2 Memainkan detik dalam lagu.
Objektif                : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid dalam kumpulan dapat
                              menyanyikan repertoire mengikut tempo dan menunjukkan detik lagu tersebut dalam
                              pelbagai cara dengan baik dan dalam suasana yang riang ceria.

Pengetahuan Sedia Ada     : Murid pernah menyanyi dan menepuk tangan

Konsep                 : Tempo detik lagu
Bahan                   : CD (bahan sumber Pendidikan Muzik KSSR Tahun 2),alat-alat perkusi,senikata lagu/skor
                                Lagu,lembaran tugasan kerja kumpulan,kerja rumah
Nilai                       : Kerjasama,berdisiplin,mendengar arahan,kreatif.

Langkah /Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

SET INDUKSI
(5 minit)


PERKEMBANGAN
Langkah 1
(5 minit)
Langkah 2
( 17 minit )


PENUTUP
( 4 minit)

Tempo cepat dan lambat dalam lagu

Detik
-permainan detik


Gerakerja kumpulanTempo cepat dan lambat dalam lagu
Pelbagai cara menunjukkan detik dalam nyanyian repertoire;
-pergerakan
-alat-alat perkusi
-perkusi badanPersembahan kumpulan

Aplikasi tempo dan detik dalam nyanyian repertoire.

Guru memainkan Instrumental lagu ‘bunyi perkusi’ dam meminta murid-murid menyanyikan lagu tersebut sambil menepuk tangan.

Guru memainkan lagu ‘Jantung Ku’ dan meminta murid memberikan bungkusan hadiah kepada rakan di sebelah dalam detik’tup tup tup tup’ pada senikata lagu

Arahan Guru;
‘Baiklah murid-murid,kita akan membuat satu permainan detik.Cikgu akan memainkan lagu ‘jantung ku’ dan apabila kamu mendengar detik jantung ‘tup tup tup tup tup’ dalam lagu ini,sila berikan bungkusan hadiah ini kepada rakan disebelah.Satu bunyi ‘tup’..untuk seorang murid,faham?’
Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan dan memberikan tugasan;

Menyanyi Repertoir;
a)tempo
b)detik dalam lagu
c)persembahan kumpulan

Guru bertindak sebagai fasilitor/pemudahcara


Guru mempersilakan setiap kumpulan membuat persembahan.

Guru memberikan peneguhan positif dan rangsangan kepada kumpulan murid yang selesai mengadakan persembahan kumpulan.

Guru memberikan kerja rumah

Guru bertanya kefahaman/hasil dapatan murid tentang pelajaran.

Guru memainkan lagu’jantungku’ dan meminta murid menyanyi sambil menyampaikan sebarang benda kepada rakan mereka di sebelah apabila membunyikan senikata ‘tup..tup..tup..tup..’

Murid-murid menyanyikan lagu bunyi perkusi dalam tempo cepat dan lambat sambil menepuk tangan.


Murid membentuk bulatan,mendengar lagu dan memberikan kepada rakan mereka bungkusan mengikut detik jantung’tup..tup..tup..tup’ dalam lagu.
Murid bergerak dalam kumpulan dan menerima tugasan.
Murid berbincang tentang tugasan dalam kumpulan.

Murid membuat persembahan kumpulan;
a) menyanyi repertoire dalam tempo cepat/lambat
b)menunjukksn detik lagu melalui gerakan/alat-alat perkusi yang sedia diletakkan dalam kelas atau perkusi badan.Murid memberikan respon terhadap pertanyaan guru.


Murid menyanyikan lagu ‘jantung ku’ dan menyampaikan sebarang benda kepada rakan di sebelah apabila menyebut senikata lagu ‘tup..tup..tup..tup..tup..’

BBM;
CD 1-track 9-
Tempo cepat dan lambat
BBM;
-Rakaman lagu ‘jantungku’
-bungkusan hadiah.
Kemahiran pelbagai;
Kontextual

Nilai;
-Mendengar arahan
-KerjasamaInteraksi sosial

Kemahiran berfikir
-membanding beza
-menghubung kait
-membuat refleksi
-membuat keputusanBBM;
-alat-alat perkusi

Dinamika kumpulan/apresiasi seni

Pengukuhan refleksi kendiri.

Refleksi kendiri

BBM;
-rakaman lagu
-benda maujud/alat tulis murid.
-senikata lagu ‘jantung ku’

Kemahiran pelbagai
Refleksi;
............


Ulasan Pensayarah/ Guru Pembimbing
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

0 comments:

Post a Comment