Thursday, 22 November 2012

ALAT PERKUSI - BUNYI LANJUT dan BUNYI TIDAK LANJUT

Bunyi alat-alat perkusi boleh dibahagikan kepada dua iaitu bunyi lanjut dan bunyi tidak lanjut.

 Bunyi lanjut merupakan bunyi atau getaran alat perkusi  yang berlanjutan dalam satu-satu tempoh tertentu sehinggakan ianya sukar untuk diberhentikan sehinggalah bunyi tersebut berhenti sendiri ataupun kita hentikan dengan cara memegang alat perkusi tersebut.

Bunyi tidak lanjut merupakan bunyi atau getaran pendek. Bunyi tersebut terhasil cuma pada ketika kita memainkan alat perkusi.

Contoh-contoh alat perkusi yang menghasilkan bunyi lanjut adalah;
Manakala contoh alat perkusi yang menghasilkan bunyi tidak lanjut adalah;


..The end.

1 comments: