Thursday, 22 November 2012

40 SOALAN ARAS TAKSONOMI BLOOM ( Tajuk: Pengalaman Muzikal Tahun 2 )

JAWAB SEMUA SOALAN
Soalan 1 - 4
Lihat gambar.  Padankan kenderaan atau binatang yang bergerak dengan tempo cepat atau lambat.
 Soalan 5 - 7
 Tuliskan sama ada bunyi yang dihasilkan itu kuat atau lembut.


Soalan 8 - 10
Lengkapkan pernyataan di bawah.

8.  Chong Vun sakit tekak.  Suaranya _______________.
9.  Penyanyi itu bersuara __________.  Sakit telinga dibuatnya.
10. Suara nasal juga dikenali sebagai _________________. 


Soalan 11 - 12
Isi tempat kosong.

11. Lukiskan bentuk not berikut;
12.  Nyatakan dua sebab kenapa ton suara manusia berbeza.
      (a) __________________________________________ .
      (b) __________________________________________ .


Soalan 13 - 16

 Soalan 17 - 40
Pilih jawapan yang betul.

17. Kualiti sesuatu bunyi adalah
     (A)  pic.
     (B)  ton.
     (C)  not.
     (D)  solfa.


18.  Penerangan di atas adalah mengenai
     (A)  pic.
     (B)  tempo.
     (C)  dinamik.
     (D)  ton suara manusia.

19.  'Allegro' bermaksud
     (A)  kuat.
     (B)  cepat.
     (C)  lembut.
     (D)  lambat.

20.  Kereta berlanggar antara satu sama lain menghasilkan bunyi yang
     (A)  kuat.
     (B)  ringan.
     (C)  lembut.
     (D)  perlahan.
23.  Rentak Mac adalah tempo yang sesuai untuk
      (A)  menari.
      (B)  belajar.
      (C)  bermain.
      (D)  berkawad.

24.  Lagu manakah yang berikut mempunyai tempo yang cepat?
      (A)  Dodoilah
      (B)  Anak Ikan.
      (C)  Tidurlah Adik.
      (D)  Sabah Tanah Airku.

25.  Manakah antara berikut menghasilkan perubahan tempo yang cepat?
      (A)  budak belajar menulis
      (B)  mengayuh basikal ke sekolah
      (C)  perubahan jarun panjang pada jam
      (D)  budak menangis kerana lapar


               Aimah menyanyikan lagu dengan lembut dan perlahan

26. Aimah telah mengaplikasikan ____________dalam nyanyiannya.
     (A)  mud
     (B)  detik
     (C)  postur
     (D)  dinamik
27.Suara gergasi dalam repertoir 'Lagu Gergasi' mewakili
     (A)  suara halus.
     (B)  suara garau.
     (C)  suara lembut.
     (D)  suara nyaring.


28.  Antara yang berikut, manakah pernyataan yang betul
     (A)  Sharifah memukul adiknya.
     (B)  Sharifah menyanyikan lagu Negaraku.
     (C)  Sharifah menyanyikan lagu tempo cepat.
     (D)  Sharifah menyanyikan lagu tempo lambat.

29.  Antara yang berikut, manakah menunjukkan dinamik lembut dalam sebuah persembahan repertoir?
     (A)  berlari
     (B)  melompat-lompat
     (C)  menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan.
     (D)  menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat.

30.  Manakah yang berikut menunjukkan detik yang berterusan dapat kita rasai dalam kehidupan seharian?
     (A)  minum
     (B)  hentak kaki
     (C)  hujan berhenti
     (D)  titisan air paip31.  Ton suara yang boleh dikaitkan dengan gambar di atas adalah
      (A)  garau.
      (B)  kasar.
      (C)  nyaring.
      (D)  rendah.

32.  Pilih pernyataan yang betul.
       (A)  Arnab berjalan menghasilkan bunyi yang berat.
      (B)  Hujan renyai-renyai menghasilkan bunyi yang berat.
      (C)  Hujan lebat menghasilkan bunyi yang ringan.
      (D)  Rama-rama berterbangan menghasilkan bunyi yang lembut.

33.  Yang manakah antara yang berikut tidak menerangkan tentang tempo?
      (A)  hubungan kemasyarakatan
      (B)  ketetapan kelajuan pergerakan
      (C)  boleh berubah-ubah dalam nyanyian repertoir
      (D)  boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan Metronom


                        
                  Allegro,  Andante dan Moderato

 34.  Istilah-istilah di atas berkaitan
      (A)  pic dalam lagu.
      (B)  tempo dalam lagu.
      (C)  dinamik dalam persembahan.
      (D)  bunyi-bunyian dalam persembahan.

35.  Di antara yang berikut, yang manakah paling sesuai mejelaskan tempo cepat dalam sesebuah lagu?
 
 
36.  Siapakah yang paling sesuai memegang watak sebagai seorang ibu?
      (A)  bapa Ali
      (B)  kakak Ali
      (C)  cikgu Aminah
      (D)  adik lelaki Ali
 
37.  Lagu manakah paling sesuai diputarkan semasa aktiviti pemanasan badan dalam Pendidikan Jasmani?
      (A)  Lagu Keroncong
      (B)  Lagu Bengawan Solo
      (C)  Lagu Dondang Sayang
      (D)  Lagu Enjit-Enjit Semut


38.  Kemenangan Maria, mungkin disebabkan oleh
     (A)  pentas yang berwarna-warni.
     (B)  persembahan lagu yang baik.
     (C)  pengadil persembahan adalah pakciknya.
     (D)  tepukan gemuruh daripada rakan-rakannya.

39.  Kenapakan perlunya pengetahuan aspek tempo dan dinamik dalam nyanyian?
     (A)  boleh mencipta lagu sedih
     (B)  boleh berinteraksi dengan rakan
     (C)  boleh mencipta alat muzik tradisional
     (D)  boleh menghasilkan pic lagu yang tinggi

40.  Persembahanyang baik disertai dengan
     (A)  tangisan.
     (B)  pergerakan.
     (C)  perkusi badan.
     (D)  pakaian yang mahal.....dot.

 

0 comments:

Post a Comment