Friday, 12 October 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(Objektivisme)


Contoh RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(Objektivisme)
Tarikh    : 28 Mac 2012 (Rabu)                                                                                     Masa                     : 8.15-8.45 Pagi
Kelas     : 2 Amanah                                                                                                      Bil.Pelajar            : 20 Orang
Mata Pelajaran    : Pendidikan Muzik
Tajuk                     : Pengalaman Muzikal
                               Standard Kandungan                       : 1.1 Menyanyi  pelbagai repertoir  secara solo atau  
                                                                                                     Berkumpulan
                               Standard Pembelajaran              : a) Menyanyi mengikut tempo cepat dan  lambat
                                                                                            b) Memainkan perkusi badan mengikut detik  lagu
Kemahiran          :1.1.5 Menyanyi mengikut tempo
                               1.2.2 Menepuk tangan mengikut detik lagu.
Objektif              : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid dapat menyanyikan repertoir
                              Mengikut tempo sambil menepuk tangan mengikut detik lagu dalam kumpulan dengan
                              Baik dan dalam suasana yang riang ceria.

Pengetahuan Sedia Ada  : Murid pernah menyanyi dan menepuk tangan

Konsep                : Tempo detik lagu
Bahan                   : CD.Skor lagu,keyboard,gambar askar.gambar orang tua.
Nilai                     : Kerjasama,berdisiplin,mendengar arahan,kreatif.

Langkah /Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

SET INDUKSI
(5 minit)


PERKEMBANGAN

Langkah 1
( 10 Minit )

Langkah 2
( 10 Minit)


PENUTUP
( 5 minit )
Tempo cepat dan lambat


Menepuk detik

Menepuk detik berpandukan ikonMenyanyi repertoir mengikut tempo lagu sambil menepuk detik lagu


Menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat.

Apliksi menepuk detik dalam lagu


Guru mempamerkan gambar  askar dan meminta murid menunjukkan cara askar berkawad.


Guru memperlihatkan lagi gambar orang tua dan meminta murid menunjukkan cara orang tua sedang berjalan

Guru menyoal murid;
Contoh;
*Apakah perbezaan antara cara askar berkawad dengan orang tua berjalan?

Guru mengandaikan jawapan murid sebagai;
*Askar berjalan cepat,orang tua berjalan lambat*

Guru memperdengarkan lagu bunyi perkusi sambil menepuk detik.

Guru dan murid bersama-sama menepuk detik lagu berpandukan ikon not yang dipamerkan oleh guru.Guru memainkan instrumental lagu bunyi perkusi dan bersama-sama murid menyanyikanlagu bunyiperkusi sambil menepuk detik.

Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan.
Kumpulan 1-menyanyikan repertoir tempo cepat sambil menepuk detik lagu.

Kumpulan 2-menyanyikan repertoir tempo lambat sambil menepuk detik lagu.

Guru menjemput setiap kumpulan membuat persembahan.

Guru Memberikan peneguhan positif / rangsangan terhadap kumpulan yang selesai membuat persembahan.


Guru mengedarkan lembaran kerja rumah.

Guru memainkan keyboard dan meminta murid-murid menyanyi lagu bunyi perkusi dalam tempo cepat dan lambat sambil menepuk detik lagu.


Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru dan melakukan aksi askar sedang berkawad.

Murid melihat gambar yang diperlihatkan oleh guru dan melakukan cara orang tua sedang berjalan.Murid mendengar lagu.
Murid menepuk detik lagu ‘bunyi perkusi’ bersama-sama guru berpandukan ikon not yang ditunjukkan oleh guru.

Murid menyanyikan lagu bunyi perkusi dengan iringan muzik instrumental mengikut tempo sambil menepuk detik lagu.

Murid bergerak dalam kumpulan dan membuat persediaan dalam persembahan kumpulan.


Murid dalam kumpulan membuat persemabahn-menyanyikan repertoir tempo cepat,lambat sambil menepuk detik lagu

Murid-murid menyanyikan lagu bunyi perkusi bersama-sama dalam dua tempo iaitu tempo cepat dan lambat dengan iringan keyboard sambil menepuk tangan mengikut detik lagu.

BBM;
Gambar askar
Gambat orang tua,tongkat

Kemahiran berfikir;
-membanding bezaBBM
CD 1-Track 5
Ikon detik lagu (not)BBM
CD 1-Track 6


Dinamika kumpulan

Kemahiran pelbagaiPenilaian guru berdasarkan pemerhatian

Keseimbangan kesepaduan koordinasi etika.
BBM;
Skor lagu keyboard

Kemahiran pelbagai


Refleksi;
..........

Tindakan susulan;
..........


Ulasan Pensayarah/ Guru Pembimbing
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

1 comments:

  1. excellent job cikgu!! informatif dan releven (^_^)

    ReplyDelete