Saturday, 29 December 2012

NYANYIAN SOLFA + AKTIVITI MURID

Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang.  Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan mereka.  Nyanyian merupakan aktiviti penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik.

http://1.bp.blogspot.com/_mgADEQje1AA/TPSezT4lXjI/AAAAAAAAAl4/Ca-KtoYxOAg/s1600/cute-solfa.gif
Image: Credits to Syazalina83


Mengajar di kelas Muzik Tahun 2, aku paling suka bila menyentuh topik nyanyian solfa.  Murid-murid juga seronok menyanyikan keseluruhan solfa dalam tangga solfa secara menaik mahupun menurun. Dari pemerhatian saya, lagu-lagu KSSR, Mulanya Di Sini, Dunia Muzik Tahun 2,  pemilihan lagu-lagu dalam  modul yang diberikan kepada guru kebanyakannya dinyanyikan dengan iringan muzik kod C, D, E, F, G yakni dalam solfa DO, RE, MI, FA, SO.

Susunan solfa secara menaik dan menurun adalah seperti berikut;

a)  Susunan Solfa secara menaik. ( DO, RE, MI, FA,SO, LA, TI, DO )b)  Susunan solfa secara menurun ( DO, TI, LA,SO, FA, MI, RE, DO )

Setiap solfa mempunyai bunyinya yang tersendiri.  Semasa murid-murid menyanyikan solfa bagi corak pic mudah yang saya tunjukkan, saya selalu mengingatkan kepada mereka agar tidak 'mencuri' bunyi solfa lain..( ada juga penerapan nilai murni..hihi..).

Aktiviti menyanyi solfa bagi corak pic, semestinya memerlukan seseorang guru itu sendiri menghafal bunyi setiap solfa, ini berdasarkan pengalaman saya yang kadang-kadang juga 'tercuri' bunyi solfa lain. 


AKTIVITI;
A.  Cuba nyanyikan solfa berikut;

 1.

 2.

 3.

 4.
    MI  SO  LA  LA

    LA  SO  MI  MI

    LA  SO  MI  SO

    SO  MI  LA  LA  SO  MI

 


B.  Nyanyikan solfa bagi corak pic yang berikut;

 C. Nyanyikan Lagu BUNYI PERKUSI di bawah dalam nyanyian solfa;
         

      DO  DO  RE  MI  SO  RE  RE  SO  FA  MI  RE  MI  MI

      DO  DO  RE  MI  SO  RE  RE  SO  FA  MI  RE  DO  DO
 D.  Nyanyikan Lagu MAIN MUZIK berikut dalam nyanyian solfa;     MI  SO  MI  SO MI  FA  LA  LA

     RE  FA  RE  FA  RE  MI  SO  SO

     MI  SO  MI  SO  MI  FA  LA  LA

     TI  LA  SO  FA  MI  RE  DOFriday, 30 November 2012

DINAMIK DALAM EXPRESI MUZIK + LATIHAN

Setiap persembahan muzik, khususnya nyanyian, berupaya mempengaruhi perasaan atau mood orang yang mendengar atau menghayatinya.  Hal ini bergantung kepada expresi yang ditonjolkan dalam persembahan muzik tersebut. 

Expresi dalam muzik merupakan ungkapan fikiran dan perasaan yang diwujudkan oleh pencipta muzik atau oleh penyanyi, untuk disampaikan kepada pendengar.  Salah satu aspek penting yang mempengaruhi expresi dalam sesebuah persembahan muzik ialah dinamik.

Bunyi (volume) pada suara ditentukan oleh kuatnya tekanan udara dari paru-paru.  Dalam muzik, kuat atau lembutnya sesuatu bunyi disebut dinamik.

Dalam sesebuah lagu, simbol dinamik dituliskan pada bahagian-bahagian tertentu, bagi melakukan perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut. Penyanyi akan dapat mengenalpasti dalam bahagian mana lagu tersebut perlu dinyanyikan dengan kuat atau dilembutkan.  

Berikut adalah beberapa simbol dan istilah dinamik dalam persembahan muzik yang dipelajari oleh murid-murid tahun 2;


SIMBOL

ISTILAH

MAKNA
f

mf

<
Forte

Mezzo forte

Crescendo
Bunyi kuat

Sederhana kuat

Semakin kuat
p

mp


>

Piano

Mezzo piano


Decrescendo

Bunyi lembut

Sederhana lembut

Semakin lembut
Persembahan koir biasanya dikaitkan dengan dinamik dalam nyanyian.
 
Konsert Permata Seni
Lagu : Kain Pelikat
Instructor : Syafinaz Selamat

                              


LATIHAN; 
Tuliskan sama ada bunyi yang dihasilkan itu kuat atau lembut.

 1.
 Kereta berlanggar antara satu sama lain.

 
 2.
 Motosikal


 3.
 Bunyi anak ayam 4.
 Harimau mengaum 5.
 Rama-rama berterbangan. 6.
 Anjing menyalak
..end.